albyn2albyn4albyn3

Medlemmarna har gjort ett finfint arbete på årets två första arbetsdagar! Bland annat är rälsen och betongblocken bortforslade, strandplatserna försedda med en egen grusväg och gästbryggan kompletterad med ännu en ramp! Dessutom har klubbens påtryckningar (se separat nyhet) fått kommunen att fräscha upp och se över badplatsen intill.

De flesta arbetsuppgifterna är avklarade, men några finns kvar till årets sista arbetsdag, lördagen den 21 maj. Bland annat återstår en del oljning av bryggor och byten av trasiga flytblock och pontoner.

Kvarvarande arbetsuppgifter:

  • Byt ut trasiga pontoner på tre-fyra bommar samt brygga tre
  • Justera gästbryggans lutning
  • Olja återstående bryggor
  • Laga brygga 1 som gått sönder närmast piren
  • Snickra räcken till landgångarna
  • Numrera strandplatserna
  • Byt ut stockhalvorna vid eldstaden
  • Städa i förrådet

Kom ihåg att det från och med i år är obligatoriskt för alla medlemmar med båtplats att medverka vid åtminstone en av de tre arbetsdagarna (7, 14 och 21 maj) klockan 09.00-14.00. För den som väljer att inte medverka tar klubben ut en avgift på 500 kronor.
Båtklubben bjuder på fika.
För eventuella frågor, kontakta ordförande Pasi Sarajärvi, 070-224 44 18