Åhlbybadet är numera stängt!

Insjöns Båtklubb och Insjöns intresseförening emotsätter sig detta, å det grövsta och kallar därför till ett möte i Åhlbyn den 25/6 kl. 19:30. Platsen kan komma att ändras beroende på väder och antal deltagare. Kommunen har i sin spariver tagit bort grillar, bänkar...