Ordningsregler

Hamn/strandområdet

Inom hamnområdet råder maxfart på 3 knop. All tankning sker vid servicebryggan, EJ vid båtplatsen. Håll ordning runt hamnområdet och sortera sopor och avfall i befintliga kärl.

Gästhamnen får användas av medlemmar enbart vid tillfällig tilläggning eller reparationer max tre dygn.

Fiske är med gällande fiskekort tillåtet under förutsättning att drag och linor medtages efter användning.

Biltrafik inom båtklubbens område sker hänsynsfullt och i gångfart. Parkering sker på anvisade platser, EJ på gräsytor.

Båtplatser

Det finns 72 st båtplatser till förfogande på 4 st bryggor. Platserna tillhör Insjöns båtklubb och hyrs ut till medlemmar. Åtkomst till båtplatserna sker via låst grind till piren. Komihåg att låsa efter er!

Storleken på platserna varierar och man betalar för storleken på platsen (600-1200 kr/år). Det finns även möjlighet att hyra strandplats (200 kr/år) med förtöjningsmöjlighet inom hamnområdet.

Man måste vara medlem i klubben för att erhålla samtliga typer av båtplatser.

Båtplatser disponeras när hamnkommittén gett klartecken. Vinterplatser kan ej erbjudas. Båtplats får ej hyras ut i 2:a hand av medlem, utan hamnkommittén sköter kölistan som är enligt principen:
1. Internförflyttningar.
2. Kölista.
3. Storlek.
4. Individuella önskemål så långt det är möjligt.

Hamnkommittén har rätt att omfördela båtplatser för att bättre kunna utnyttja hamnens resurser.

Båtplatsinnehavare ska hålla rent och snyggt både på hamnområdet och bryggorna, vårda sin båtplats samt förtöja sin båt på ett säkert sätt. Se information om lämplig förtöjning på klubbens hemsida (www.insjonsbatklubb.se). Vid avvikelser, tex att något gått sönder på någon av bryggorna eller i hamnen anmäler man det till hamnkommittén.

Båtplatsinnehavare har skyldighet att tjänstgöra vid minst en arbetsdag per år efter styrelsens bestämmande. Den som inte fullgör sin skyldighet utan godtagbara skäl, åläggs en arbetsdagsavgift om 1000 kr för utebliven arbetsdag.

Båtplatsinnehavare ska ha sin båt minst ansvarsförsäkrad och kopia på försäkringsbevis skall lämnas till styrelsen samt vara registrerat i BAS.

För att erhålla båtplats skall alla aktuella avgifter (medlemsavgift, båtplats, nyckeldeposition) först vara inbetalda till klubben innan båtplatsen erhålls.

Medlem som erhållit båtplats men inte kommer att nyttja den ska anmäla detta till hamnkommittén senast 1 maj. Båtklubben har då rätt att hyra ut båtplatsen till annan, varvid 50% av erlagd båtplatsavgift återbetalas. Utlåning av båtplats får dock endast ske två säsonger i rad, därefter förfaller rätten till båtplatsen.

Styrelsen har rätt att på medlems bekostnad bortlägga/flytta båt/material som medlem placerat i strid med dessa bestämmelser.

Nycklar

Kassören ansvarar för alla nycklar och det finns 2 typer av nycklar:
– Nyckel X = Passar samtliga lås inom hamnområdet, även klubbhus och servicebyggnad. Får endast kvitteras ut av båtplatsinnehavare och avgiften ingår i båtplatsavgiften.
– Nyckel D1 = Passar endast till iläggningsbommen. Kostnad 200 kr/år. Man måste vara medlem för att få inneha denna.

Man ska förvara nyckel på ett betryggande sätt och inte lämna ut nyckeln till någon obehörig.

Man får ej heller tillverka kopia av nyckeln.

Deposition 1000 kr för alla typer av nycklar, återfås vid återlämning. Max en nyckel per båtplatsinnehavare.