Avgifter

Medlem familj/enskild 300 kr/år
Båtplats vid brygga 600-1200 kr/år
Strandplats 200 kr/år
Iläggsbom 200 kr/år
Nyckeldeposition, för samtliga nycklar, återfås vid återlämning 1000 kr
Utebliven arbetsdag 1000 kr/år

Samtliga avgifter faktureras via mail i maj-juni årligen, förutom arbetsdagsavgiften som faktureras i oktober.