Medlems- och båtplatsavgift

Medlemsavgift (kr/år)
  Enskild/familj 300 kr
   
Båtplatsavgift (kr/år)
  Strandplats med förtöjning 200 kr
  5 meters bom – smal (2,0-2,5 m) 700 kr
  5 meters bom – bred (2,7-3,3 m) 800 kr
  6 och 6,5 meters bom (brygga 3-4) 1 000 kr

För att medlem skall erhålla båtplats i båthamnen så krävs en inlåning till Båtklubben med:

  • För båt på smal plats (gul): 1200 kr
  • För båt på bred plats (grön): 1600 kr
  • För båt på brygga tre och fyra (röd): 2000 kr

Bryggornas bredder

Utförlig information om lånekontraktet får du av båtklubbens ordförande.

Inbetalning

Inbetalningar görs till båtklubbens bankgiro: 545-2115
eller till Swish: 123-453 97 71
Ange namn och båtplatsnummer som meddelande vid inbetalning.