Då fortfarande inte alla förberedelser inför sommaren är klara kallar styrelsen medlemmarna till ytterligare en extra arbetsdag lördagen den 22 maj, 09:00-14:00.

Välkomna!