Datum: Tisdagen den 7 april, 2015
Tid: Klockan 18:30
Plats: Clas Ohlsons distributionscentral (ingång via stora entrén, använd personalparkeringen)

Dagordning

 1. Öppnande av mötet
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet
 5. Årsmötets utlysande
 6. Godkännande av dagordning
 7. Kassaberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Verksamhetsberättelse
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val av styrelse och suppleanter
 12. Val av revisorer
 13. Val av valberedning
 14. Utprickningsansvariga
 15. Brygg- och piransvariga
 16. Medlemsavgift 2015
  Styrelsen föreslår:

  • Enskild/familj: 200 kr
 17. Båtplatsavgift 2015
  Styrelsen föreslår:

  • Strandplats med förtöjning (ny): 200 kr
  • 5 meters bom, smal (2,1 m): 600 kr
  • 5 meters bom, mellan (2,4 m): 700 kr
  • 5 meters bom, bred (3,0 m): 800 kr
  • 6 och 6,5 meters bom: 1000 kr
 18. Arvoden och ersättningar
 19. Verksamhetsplan för kommande år
 20. Införande av närvaroplikt vi vårens arbetsdagar
 21. Övriga frågor
 22. Mötet avslutas

Observera att:

Avgifterna för medlemskap och båtplats ska lösas på årsmötet. Då sker också byte av nyckel, vilket innebär att ni måste komma. Vid förhinder att delta kan ni också skicka någon annan med nyckel och betalning.

Löser ni inte medlemskap och båtplats på årsmötet, kontaktar ni någon ur styrelsen så kan det lösas i mån av tid mot en extra avgift på 200 kronor. Detta måste dock göras senast 1 maj 2015. Om detta inte sker anses platsen förverkad och inlåning för båtplats återbetalas enligt gällande lånekontrakt och platsen erbjuds någon annan i båtplatskön.

Om ni av någon anledning inte önskar ha er båtplats kvar, vänligen meddela detta samt lämna tillbaka nyckeln till någon ur styrelsen så snart som möjligt.

Båtklubben bjuder på fika

Välkomna!