Tunga rälsbitar läggs på plats.

Tunga rälsbitar läggs på plats.

Arbetsdag 9:e maj

23 medlemmar deltog vid vårens första arbetsdag vid båthamnen i Åhlbyn. En hel del blev gjort, men långt ifrån allt är klart (se listan över återstående arbetsuppgifter).
Kom ihåg att det från och med i år är obligatoriskt för alla medlemmar med båtplats att medverka vid åtminstone en av de tre arbetsdagarna 9, 16 och 23 maj klockan 09.00-14.00. För den som väljer att inte medverka tar klubben ut en avgift på 500 kronor.
Båtklubben bjuder för fika.

Återstående arbetsuppgifter:

 • Bygg ny trall i anslutning till rampen på brygga 4. Bygg av befintliga reglar och trallvirke från förrådet. Utgå ifrån lösningen på brygga 3.
 • Byt ut två murkna brädor (45×170) i rampen till brygga 3. Det kan finnas rätt dimensioner bland virket under klubbstugan.
 • Dra kabelrör och vattenslang från klubbstugan ut på bryggan och gräv igen (spadar finns).
 • Gräv ner två fundament och lägg sista rälsen vid strandplatserna (spadar finns).
 • Svetsa ihop räls och stolpskor vid strandplatserna.
 • Olja gästbryggan, delen närmast anslagstavlan, räcket och sidan mot vattnet.
 • Klipp buskarna vid klubbstugan och gästbryggan (ta med häcksax).
 • Numrera brygga 2 och komplettera nummerbrickorna på brygga 1, nummer 102 och 110 fattas (brickor måste beställas).
 • Städa klubbstugan (städutrustning måste köpas in).
 • Städa och skapa bättre ordning i förrådet.
 • Kör skräp till Limhagen (bränslebehållarna utanför förrådet, tunnor och annat skrot vid strandplatserna).
 • Ev. grusa en gång från parkeringen parallellt med rälsen (förutsatt att överbliven räls är bortforslad och grus finns på plats).