Del 1 – I Insjön är det livsfarligt att gå ner till sjön

Del 2 – Bad- och båtplatsen drogs med i fallet

Del 3 – Åhlbyn är enda porten till sjön

Del 4 – Tusentals Insjöbor fortsätter att besöka Åhlbyn