Då inte alla förberedelser inför sommaren är klara kallar styrelsen till en extra arbetsdag lördagen den 15 maj, 09:00-14:00.

Välkomna!