P.g.a. rådande omständigheter med Corona-epidemin och regeringens riktlinjer med ett maxtak på 50 personer har styrelsen bestämt att skjuta på årsmötet tills vidare.