Bryggor har lagats och oljats, gräsmattor har krattats och städats, sly har röjts, förråd har städats, skräp och bråte har körts iväg med mera, med mera.