Årets städ- och arbetsdagar kommer att äga rum 5, 12 och 26 maj, kl 9-14.

Båtklubben bjuder på fika.
Välkomna!

För eventuella frågor, kontakta ordförande Pasi Sarajärvi, 070-224 44 18

De medlemmar som inte deltar vid någon av årets arbetsdagar (eller gör insats vid annan överenskommen tidpunkt) får betala 500 kr till klubbkassan.