gastbryggan

Gästbryggan behöver rättas till efter vintern.

 

Då var det vår igen och dags att dona och fixa vid båthamnen.

Ett urval av saker som ska göras i år är:

  • Ny ramp på brygga 4
  • Justera gästbryggan
  • Nytt kabelrör ska grävas fram från klubbstugan till piren för kameraövervakning samt landströmsstolpar vid bryggorna
  • Samtliga bryggor liksom gästbryggor, sjösättningsbrygga och altan till klubbstugan ska oljas
  • Hamnområdet skall städas
  • Sly och busk ska röjas efter sjökanten mot Backhällorna
  • Städa klubbstuga och förråd
  • Utprickning av sjö- och älvområde
  • Alla båtplatser numreras

I år kommer tre arbetsdagar att genomföras: 9, 16 och 23 maj, kl 09:00-14:00.
Nytt för i år är att det kommer att vara obligatoriskt för alla medlemmar med båtplats att medverka vi åtminstone en dag.
För den som väljer att inte medverka tas en avgift om 500 kr ut.

Båtklubben står för fika.
Välkomna!