Tack till alla som deltog på den andra av vårens tre arbetsdagar vid båthamnen i Åhlbyn! Hittills har 34 medlemmar deltagit minst en gång.

Kom ihåg att det från och med i år är obligatoriskt för alla medlemmar med båtplats att medverka vid åtminstone en av de tre arbetsdagarna 9, 16 och 23 maj klockan 09.00-14.00. För den som väljer att inte medverka tar klubben ut en avgift på 500 kronor. Man får givetvis mycket gärna delta flera arbetsdagar om man vill och kan!

Om man mot förmodan inte kan delta vid något av de tre tillfällena kan man efter överenskommelse med någon i styrelsen göra en insats vid annan tidpunkt.

Återstående arbetsuppgifter till sista arbetsdagen:

 • Bygg klar trallen till brygga 3. Virke måste köpas, 45×145 mm, (13×3 meter)
 • Kör skräp till Limhagen (bränslebehållarna utanför förrådet, tunnor, båtvrak och annat skrot vid strandplatserna)
 • Laga ponton på y-bom, plats 311 (eventuellt måste reservdelar köpas)
 • Svetsa ihop räls och stolpskor vid strandplatserna
 • Koppla och montera vatten till alla fyra bryggorna
 • Dra signalkabel i nedgrävt rör till piren
 • Städa klubbstugan
 • Numrera brygga 2 och komplettera nummerbrickorna på brygga 1, nummer 102 och 110 fattas (brickor måste beställas)
 • Städa och skapa bättre ordning i förrådet
 • Kapa och frakta bort rälsen som ligger vid strandplatserna
 • Ev. grusa en gång parallellt med rälsen (förutsatt att överbliven räls är bortforslad och grus finns på plats)