Insjöns Båtklubb och Insjöns intresseförening emotsätter sig detta, å det
grövsta och kallar därför till ett möte i Åhlbyn den 25/6 kl. 19:30.
Platsen kan komma att ändras beroende på väder och antal deltagare.

Kommunen har i sin spariver tagit bort grillar, bänkar och omklädningsrum från
Åhlbybadet samt tagit bort badplatsen från kommunens hemsida.

Detta har skett helt utan dialog med Åhlborna. Detta är tänkt som ett första
möte med syfte att få till en arbetsgrupp för Åhlbyns framtid. Det är också
tanken att hålla ett stormöte med kommunen, trafikverket och berörda föreningar.

Anmäl ert deltagande till intresseföreningen eller båtklubben.