Omkring 180 000, drygt 21 procent av de 800 000 fritidsbåtar som finns Sverige, är direkt ohälsosamma för miljön och hälsan. De har en äldre utombordare under 10 hk som släpper ut cirka 30 procent oförbränt bränsle rakt ut i vattnet och i luften.

Är du en av dem som har en gammal tvåtaktare?
Please, – tanka alkylatbensin!
Ytterligare cirka 390 000 båtar är försedda med motorer av varierande storlek. Många av dem har nyare 2-taktsmotorer med mycket bättre rening samt 4-taktsmotorer, så alla utombordare är inte gamla 2-taktsbusar.

Attitydförändring

Allt fler går också därför över till alkylatbensin. Den stadigt ökande försäljningen tyder på att attityden för alkylatbensin ändrats. Förra året var ett toppår för det mer miljövänliga bränslet och under de senaste tre åren har användningen ökat med över 30 procent. Statistiken pekar mot en fortsatt ökad efterfrågan även det här året. 

Betalar för bättre miljö och hälsa

Alkylatbensin kostar mer än vanlig bensin. I de flesta mackar kan man köpa den på 5-litersdunkar och då är kostnaden per liter den dubbla, men merkostnaden avskräcker tydligen inte. Människor vet att det man betalar för, och faktiskt investerar i, är både den egna hälsan och en bättre miljö. På en hel del landmackar säljs den också på pump och kostnaden är då ungefär densamma som för vanlig bensin.

Fördelar med alkylatbensin:

För hälsan

• Du slipper andas in farliga ämnen som bensen, aromater m.m. som är cancerogena och har direkt skadliga effekter på din hälsa.

För miljön

• Minimerar utsläpp av olefiner, bensen och aromater

• Betydligt mindre skadlig för vattenlevande organismer

Bra för din motor

• Alkylatbensin påverkar inte motorns prestanda eller funktion

• Ger ingen ökad bränsleförbrukning

• Är den renaste bensinen på marknaden

• Klarar flera års lagring precis som vanlig bensin

• Har samma oktantal som 95 oktanig bensin

• Man kan blanda alkylatbensin med vanlig bensin

Läs mer om båtmotorer och alkylatbensin på www.transportstyrelsen.se/alkylatbensin