Från Dala-Demokraten den 28/3 -2008

100-miljonerprojektet Farled Dalarna har stannat av.
Den ansökan om EU-pengar som skulle gått i väg i januari månad skickades aldrig.
Anledningen är att Region Dalarna dragit öronen åt sig vad gäller medfinansieringen.
– Vi kan inte hundraprocentigt räkna med att projektet kommer att bli av, säger Farled Dalarnas ordförande Bertil Daniels.