Från DD den 12 april 2008

Det blir ingen badväg till Åhlbadet via Backhällorna. En markägare närmast badet släpper inte till mark.

– Nej det går inte. Vi får se hur vi ska göra, säger Arno Magnusson, ordförande i byggnadsnämnden.

– Det betyder att containerterminalen får byggas separat. Badvägen får vi återkomma till.