– Det var ingen tvekan om att Siljan skulle K-märkas! Det är ett fantastiskt fint fartyg med en mycket bra dokumentation.

Claes Wollentz, förste intendent på Sjöhistoriska museet är mycket glad över att äntligen ha fått med ”Insjöns pärla” på listan.

 

K-MÄRKNING AV FARTYG

Utförs av Sjöhistoriska museet.

Har pågått i ca 10 år.

Hittills är 115 fartyg K-märkta.

Fyra finns i Siljan/Insjön – Gustaf Wasa, Engelbrekt, Flottisten och nu Siljan.

K-märkning har inget lagstöd – utan är ett frivillig åtagande av ägaren.

Läs mer på www.sjohistoriska.se

För 144 år sedan lämnade Stora Kopparbergs Bergslag AB in en beställning på Stora Varvet i Stockholm.

Önskemålet var en ångvarpbåt i järn och det fick man. Skrovet fraktades på Strömsholms kanal till Smedjebacken och sen vidare till Tunsta i Insjön där det nitades samman.

Siljan har under åren kommit att används både inom timmerflottningen och passagerartrafiken.

Ända fram till 1972 då flottningen i Siljan upphörde var hon verksam.

Ovanstående historia är en stor del av anledningen till att fartyget Siljan nu K-märkts.

– Förutom att vi vill att fartygen ska vara väl omhändertagna, så är dokumentationen oerhört viktig, säger Claes Wollentz vid Sjöhistoriska museet.

– Det finns väldigt mycket bevarat och nedtecknat om Siljan, bland annat av Bengt Bergkvist, fortsätter han förtjust.

För sedan 1966 ägs Siljan av Bergkvist-Insjön AB i Insjön. Sågverksfamiljen vårdar henne ömt och hon har en självklar roll som representationsfartyg.

Förste kapten på Siljan är numera Björn Bergkvist.

– Det känns jättebra att vi äntligen kommit till skott och lämnat in en ansökan. Vi har blivit uppmanade många gånger, berättar han på en lätt skrapig mobiltelefon från vida världen där han just nu är ute och seglar.

Under åren som Bergkvist ägt Siljan är det Björn och hans nu avlidne bror Bengt Bergkvist som tagit hand om henne.

– Hon var i ett bra skick när vi tog över henne, men det finns ändå alltid något att fixa, säger han.

Men i dag kan du väl få ledigt och fira lite?

– Nja, jag fick faktiskt reda på det redan för en vecka sen, avslöjar Björn Bergkvist som dock lovar att det blir festligheter när plaketten med K-märktintyget ska skruvas fast på lämplig plats.

När det gäller K-märkning av byggnader så finns en strikt lagstiftning i botten – men så är dock inte fallet för fartyg.

– Nej, vår K-märkning ska mer ge stöd och uppmuntran till ägarna att fortsätta sin kulturhistoriska gärning. Vi vill uppmärksamma värdefulla fartyg så de både bevaras och brukas, säger Claes Wollentz vid Sjöhistoriska museet som ser fram emot att till sommaren få komma upp med plaketten.

Annki Hällberg

0247-79 20 31

annki.hallberg@dt.se