Samrådsmöte, igen

FK: 2009-05-02

INSJÖN
Stopp, framåt eller back? Utbyggnaden av Green Cargos containerterminal i Åhlbyn har hamnat i ett vakum.Det femte samrådsmötet resulterade i att berörda parterr får ytterligare två veckor på sig att komma in med synpunkter.

Tonläget på det femte informationsmötet var vänligare och mer sansat än på länge. Detta trots att sanningar sades.

De boende i Åhlbyn som måste flytta från sina bostäder om terminalen utökas, har nu anlitat juridisk expertis som fanns på plats för att informera sig.

– Vi är inte ute efter någon enskild person, men har verkligen ingen i kommun tänkt jäv när man låter en och samma person utreda både åt kommunen och åt en av aktörerna? frågade Gunnar Strömmer och kollegan Clarence Crafoord fyllde på:

– Hur har ni politiker egentligen tänkt och resonerat när ni valt att låta industrin gå före familjerna?

Aarno Magnusson (C), byggnadsnämndens ordförande liksom partikollegan Christer Swedhs och näringslivschef Mats Möller som är projektets ledare hade mycket svårt att förstå frågan om jäv.

När det gällde valet av industri före människors rätt att bo kvar i sina hem, beklagade man situationen men hänvisade till jobb och miljö.

I dag är det främst Clas Ohlson och Tomokuhus samt markägaren Bergkvist Insjön AB som nyttjar containerterminalen. Just nu går två tågset per dygn till och från terminalen.

– Med andra ord fyra ”tåg”, konstaterade några av de boende längs järnvägsspåret som vill få ner farten då husen skakar sönder och den bomlösa övergången på Faluvägen klassas som mycket farlig för både gående och biltrafik. I synnerhet på vintern.

Av frågor och svar att döma så är det en bra bit mellan folket och industriernas önskan om utökning.

Rolf Andersson var på mötet för Clas Ohlsons räkning:

– Vi vill att det här ska bli bra för alla inblandade. Ingen brådska för vår del. Sen vill jag föreslå en sak som privatperson, fortsatte Andersson.

– Tillsätt en helt oberoende person som får prata med alla inblandade och sätta ihop en önskelista. Jag tror det skulle kunna lösa många problem.

Förslaget möttes av applåder från åhörarna. På en direkt fråga efter några minuter hade dock politikerna och kommunens representanter glömt bort förslaget och det är i skrivande stund oklart om någon sådan person kommer att anlitas.

Björn Bergkvist representerade familjeföretaget för kvällen och påminde folk om att tågen och terminalen betyder att det finns jobb och att vi skulle ha större problem än dem som framfördes under kvällen om industrin inte fanns.

Annki Hällberg
annki.hallberg@dt.se