SAMRÅDSMÖTE

Allmänheten inbjuds till möte angående detaljplanen
Tid: Onsdagen den 25 mars 2009 kl 18.30
Plats: Församlingshemmet, Insjön