Fakta om Insjöns båtklubb

Klubbens bildande och medlemmar

Klubben bildades 20 juni 1967 av några Insjöbor med intresse för båtsport och allmänt båtliv. Från början bestod klubben av 3 st. olika sektioner. Seglings-, vattenskids- och allmänna sektionen. Seglingssektionen blev ingen verksam sektion, medans vattenskid-sektionen var flitigt verksam fram tills början av 80-talet. Idag finns enbart den allmänna sektionen vilket under alla år varit den mest aktiva.

Medlemsantalet bestod från start tills början av 70-talet av c:a 25st. medlemmar för att sedan öka år för år till ca 90 medlemmar.

Hamnanläggning

Hamnen har i stort sett legat på samma ställe under alla åren sen klubben bildades. I början av 90-talet så gjordes dock den största ombyggnaden i klubbens historia, då piren flyttades och byggdes ut till 150-meters längd med en vinkel på knappt 50-meter för att få ett mer skyddat väderläge för bryggor och båtar. Hamnen muddrades och bryggorna renoverades i mitten av 90-talet. Samtliga båtplatser (67 stycken)  är försedda med Y-bommar.

En klubb- och bevakningsstuga byggdes år 2000, vilken har använts flitigt och år 2004 så färdigställdes en knappt 40-meter lång gästbrygga i gästhamnen som har det mesta gästande båtar kan önska sig. Dricksvatten, eluttag och belysning på bryggan, liksom gott om bänkar att sitta på. Toalett, grill och badplats inom anläggningen.

Den 16 juni 2007 invigdes den nya gästbryggan som sponsrats av Farled Dalarna. Klubben firar samtidigt sitt 40-årsjubileum.

Geografiska läge

Klubben har sin hamnanläggning vid sjön Insjön i orten med lika namn och som tillhör Leksands kommun i Dalarna. Insjön är sammanbundet med Siljan och Orsasjön genom Österdalälven. Insjöns Båtklubb är den båtklubb som ligger längst söderut i Siljans farvatten. Hamnanläggningen ligger vid en mindre badplats c:a 2 km. från Insjöns centrum.

Mest känt på orten

Mest känd idag är väl orten Insjön för det anrika postorderföretaget Clas Ohlson, i folkmun även kallat ”Clas i sjön” som förutom postorder även idag har flertalet butiker i Sverige, Norge och Finland. Företagets huvudkontor samt centrallager finns dock kvar i Insjön. Andra stora företag på orten är Bergkvist´s som är ett av landets största sågverk, samt Tomoku Hus som tillverkar och levererar hus till Japan i stor skala. Även ett annat känt företag fanns för länge sedan på orten. Åhlen&Holm som i början av 1900-talet var det största postorderföretaget i landet innan dess flytt till Stockholm 1915 och som nu finns under namnet Åhlens med varuhus och butiker runt om i landet.

 

Välkomna till Insjön och våran hamnanläggning.