Medlemsavgift för 2012

  • Enskild/familj 200 kr

Båtplatsavgift för 2012

  • 5m.-smal(b=2,1m) 600 kr
  • 5m.-mellan(b=2,4m) 700 kr
  • 5m.-bred(b=3,0m) 800 kr
  • 6m.+6,5m.-samtliga 1000 kr