Nu är det fritt fram för våra medlemmar att sjösätta sina båtar efter att allt nu är i ordningsställt efter senaste arbetsdagen. Låsen till klubbstugan och piren är utbytta och bryggorna inoljade och redo att ta emot alla båtar.