Hur det blir med den nya vägen till badområdet i Insjön är ännu oklart. Tills vidare får sommarens badgäster använda den gamla vägen.

Diskussionerna kring en ny väg till bad- och båtplatsen pågår för fullt. Tanken är att så småningom bygga en helt ny nedfart till badet.

Den nuvarande vägen korsar stickspåret till containerterminalen och Sågverket Bergkvist-Insjön. Det innebär dels långa väntetider vid järnvägskorsningen, men också en fara för allmänheten då framkomligheten kan vara begränsad för exempelvis utryckningsfordon. En ny nedfart är också nödvändig för att kommunen ska kunna bygga ut containerterminalen.

Den nya vägen föreslås börja efter järnvägen, från Faluvägen i den östra skogskanten och sedan ner till badområdet. Byggnads- och trafiknämnden har nu godkänt samrådsredogörelsen för områdets detaljplan och nästa steg blir att ställa ut detaljplanen så att berörda parter får yttra sig.

Läs mera >>

 

Linnea Kallberg
linnea.kallberg@dt.se