FK 2009-02-06

Drömmen om en farled mellan Orsasjön och Runn är inte död. Redan i sommar kan det bli möjligt för båtägare att passera kraftverket i Gråda via trailer.
– Helt omöjligt är det inte, säger Farled Dalarnas ordförande Bertil Daniels.

I flera år samarbetade kommunerna längs sträckan Orsa-Falun för att undersöka möjligheten att förverkliga en farled från Orsasjön, genom Siljan och Dalälven till Runn och i förlängningen en förbindelse till Barken och Strömsholms kanal.

Men 2007 konstaterade kommunerna att farleden blir för dyr. Minst 90 miljoner kronor krävs för att bygga en kanal med slussar förbi Gråda kraftverk, göra Gagnefs flytbroar öppningsbara och ordna den infrastruktur som krävs för att kunna transportera fritidsbåtar förbi kraftverken i Borlänge.

Trots bakslaget arbetar föreningen Farled Dalarna vidare mot nya mål. Redan i slutet av sommaren kan det i bästa fall leda till konkreta resultat.

– Vi har inte övergivit slutmålet. Under tiden jobbar vi med ett mindre projekt som kostar nio miljoner kronor, säger föreningens ordförande Bertil Daniels.

Projektet går ut på att via trailer transportera fritidsbåtar förbi kraftverket i Gråda. Dessutom ska marknadsföringen av visionen bli mer intensiv, inte minst inom länet.

– Idén ska säljas in. Vi är inte i land med finansieringen, men på väg, säger han.

Före halvårsskiftet får föreningen besked om EU är beredd att stötta satsningen med nya bidrag. Om det blir ett ja kan passagen i Gråda rent av öppna i slutet av sommaren.

– Jag vet inte hur lång tid det tar att få fram flexibla trailers, men jag vet att det finns kunnigt folk i länet, så helt omöjligt är det inte, säger Daniels.

Föreningen har också etablerat kontakt med entreprenörer som vill hjälpa till att öka intresset för farleden genom uthyrning av pråmar i form av mindre husbåtar.

– Vi måste förstå att älven och vattnet är en outnyttjad resurs med stor potential. Jag har själv setat på andra sidan bordet och har respekt för kommunernas ekonomiska situation, men det här är inte en ökad kostnad utan en investering, säger han.

Fotnot. Sparbanksstiftelsen har sedan tidigare varit välvilligt inställd till Farled Dalarna, men igår frös stiftelsen tillsvidare alla beviljade bidrag, bland annat till Farled Dalarna, på grund av rådande situation på finansmarknaden. ”Förutsättningarna förändras, men vi kastar inte yxan i sjön för det”, är Bertil Daniels kommentar.

Fakta: Farled Dalarna

Hittills har 15 miljoner kronor investerats i Farled Dalarna. Projektet i sin helhet beräknas kosta minst 90 miljoner kronor.

2005 till 2007 byggdes 25 bryggor, sex sjösättningsramper och två servicebyggnader med toalett och dusch längs sträckan till en kostnad av cirka 3,5 miljoner kronor.

Skriften ”Guide till gästhamnar, ankringsplatser och bryggor”, som listar ett 60-tal hamnar mellan Avesta och Orsa, har också tagits fram.

Miljödomstolen har gett klartecken till bygge av slussar, en kanal och ombyggnad av Gagnefs flottbroar.

Läs mera >>