Det behövs fler kvinnor i båtlivet – som skeppare, navigationslärare, hamnkaptener, skribenter mm. Dagens unga flickor behöver fler kvinnliga förebilder, för att våga tro att även de kan ha ett självständigt båtliv och ta ut båten på egen hand med barn och vänner på sina egna villkor.
Nu startar Svenska Båtunionen ett stort projekt som syftar till att ge ett 30-tal kvinnor mod och stöd att kliva fram som förebilder, och i sin tur hjälpa fram flera.

Ansökan >>

hälsar

Linda Lindenau
Svenska Båtunionen
af Pontins väg 6
115 21 Stockholm
Vxl 08- 545 859 60
Direkt 070-2796822