Debatt om terminal rörde upp känslor

 Från DD: 2009-04-30

Aarno Magnusson hälsade välkommen. Sen blev debatten hetsig.
FOTO: MATS RÖNNBLAD
 

Den långdragna striden om containerterminalen har trappats upp.
Fastighetsägarna som berörs har anlitat experter för att få rätt. De tänker driva frågan till Europadomstolen.

Fyra fastighetsägare berörs av containerterminalens utbyggnad söder om Bergkvistsågen. I tre av fastigheterna bor familjer permanent.
Husen måste rivas och familjerna flytta på grund de av bullerproblem som uppstår om terminalen byggs ut.

Partisk

Anders Norén är en av fastighetsägarna:
– Utredningen är partisk och jävig. Den går Bergkvists ärenden.
– Vi har levt i fyra generationer på gården. Här har mina förfäder gått med häst och plog. Det är hemskt, sa Norén.
Fastighetsägarna representerades av Gunnar Strömmer och Clarence Craaford från Centrum för rättvisa.
– Det strider mot grundlagen och Europakonventionen att ta människors hem med tvång för kommersiella ändamål, sa Gunnar Strömmer. Vi driver ärendet till Europadomstolen om det behövs. Men vi börjar med Länsstyrelsen

Kompensera

Kommunens stadsarkitekt Göran Borgstrand bemötte kritiken.
– Husen här hälsovådliga ur bullersynpunkt. Det gäller att kompensera de boende på ett värdigt sätt.
Mats Möller, näringslivschef, hade också synpunkter:
– Planen är inte Bergkvists. Den är kommunens och har prövats politiskt både i byggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Opartisk person

Rolf Andersson på Clas Ohlson begärde ordet:
– Frågan är het. Låt en opartisk person samla ihop alla argument, sa Rolf Andersson, och fick applåder.
– Ta det lugnt och förläng samrådstiden.
Många på mötet klagade på allt tågbuller.
Björn Bergkvist på Bergkvistsågen svarade:
– Vi ska var glada för varje tåg. Den dag det inte kommer några tåg blir det problem i Insjön.
PS Sist på mötet meddelades att samrådstiden förlängs till den 19 maj.

MATS RÖNNBLAD
0247 – 611 50

Till DalaDemokraten.se >>