Dala Kanal vill ta över konkursboet efter Farled Dalarna

2010-01-25 10:40  (Dala-Demokraten)

– Föreningen Dala kanal kan ta över konkursboet efter Farled Dalarna.
Det säger Hans Kers, som i 40 år har försökt övertyga statsmakten om att bygga en 35 mil lång transportled från Orsa till Skutskär i Gävlebukten.

Som DD tidigare berättat har aktiviteten i organisationen kring projektet Farled Dalarna nästan helt avstannat. Pengarna är slut och hemsidan är nedlagd. Leksandsbon och eldsjälen Hans Kers, som sedan 1968 har arbetat för Dala Kanal, är inte förvånad:
– Om de 15 miljoner som Farled Dalarna hittills kostat istället hade kommit Dala Kanal till del, hade vi kunnat nå mycket bättre resultat, säger han.

Hans Kers anser att idén om Dala Kanal har motarbetats av vissa dalapolitiker. Han sätter nu sitt hopp till att EU och den svenska statsmakten ska utreda och kostnadsberäkna ett antal tänkbara kanalprojekt. Dala Kanal finns inte med på den listan, men Hans Kers hoppas att makthavarna ska inse fördelarna med möjligheten att köra gods- och passagerartrafik på en vattenväg genom inlandet:
– Jag önskar att det görs en seriös förstudie med en ordentlig genomlysning och kostnadsberäkning av Dala Kanal, istället för att slösa pengar på hobbyprojekt som Farled Dalarna, säger han till DD.

Länk till artikel >>

CHARLOTTA RÅDMAN FRANS