Att tömma sin båttoalett direkt i sjön under en vecka kan ha lika stor effekt på övergödningen som fem månaders toalettbesök på land, där toaletten är ansluten till ett modernt reningsverk.

– Använder jag toaletten ute på sjön och spolar ut direkt i sjön så kommer det ut tjugo gånger så mycket per toalettbesök än om jag är hemma, säger marinekologen Sture Hansson vid Stockholms universitet.

Det finns ett regeringsförslag om att förbjuda utsläpp från fritidsbåtstoaletter, men ännu inget beslut om när det kan börja gälla.

I till exempel Finland, Nederländerna och USA är det redan förbjudet. Än finns det väldigt få toatömningsanläggningar för fritidsbåtar, men från och med i höst kan man söka statsbidrag för att bygga nya.

Seglaren Lena Eklund är aktiv i den finska seglarföreningen Sjöbjörnarna som jobbar för ett förbud. Hon tycker att det är viktigt att nya tömningsstationer inte bara hamnar i inre skärgårdar och större hamnar utan där folk verkligen är med sina båtar på somrarna. Det är ju där toalettutsläppen orsakar mest problem, säger hon.

– Vattnet är varmt och näringsfattigt och många båtar är i farten, så när man pumpar ut kommer det en skjuts med näring ut som direkt kan användas för alger att växa i till exempel, säger Lena Eklund.

Men bland båtfolket finns fortfarande ett visst motstånd mot ett toatömningstvång, har Lena Eklund märkt.

– De flesta tycker väl att det är en frihet som man har fötts med och som man ska behålla. Men samtidigt ändras samhället och det är just mängden båtar som gör att det blir ett problem.

Sverige är ett av de länder som har flest fritidsbåtar per invånare. Här går det en båt på åtta vuxna svenskar, jämfört med till exempel en båt på 40 holländare, en båt på 130 engelsmän eller en båt på 450 japaner.

Och när det handlar om övergödningen handlar det inte om stora utsläppskällor, utan många bäckar små, säger marinekologen Sture Hansson.

– Vad det handlar om är att man måste jobba med de små utsläppskällorna och inte spola ut skiten direkt i Östersjön.


Lena Nordlund, Vetenskapsradion
lena.nordlund@sr.se