Båtstölder ökar igen

2009-08-23 17:01 (Dagens Industri)

 

 

Sjöpolisens offensiv har lett till att fler båttjuvar gripits i sommar jämfört med tidigare år. Samtidigt visar statistik att även båtstölderna ökar.

Varje år stjäls båtar och båtmotorer för omkring 250 miljoner kronor. Sjöpolisen i Stockholm har i år satsat på ”flytande poliskontor” i skärgårdsbandet, mer informativt arbete och ökad service.  

 

Så skyddar du din båt

·         Lås fast båten med godkänd låsutrustning när du inte använder den.

·         Märk båten med märkutrustning och klistra fast Stöldskyddsföreningens dekal.

·         Märkutrustning kan lånas från polisen.

·         Välj om möjligt en bevakad båtklubb.

·         Lämna inte värdefull lös utrustning på båten när den inte används.

·         Installera en spårsändare för att snabbt hitta båten om den stjäls.

·         En elektronisk startspärr är effektivt för att förhindra stöld.

·         Ett godkänt larm verkar avskräckande och ger ofta rabatt på försäkringen.

 

 

Björn Cewenhielm, chef för sjöpolisen i Stockholm, säger att också bättre kontakt med allmänheten lett till fler gripanden.

 

”Jag skulle vilja säga att det är tack vare allmänhetens tips som vi den här säsongen har kunnat gripa fler båttjuvar på bar gärning än tidigare.”

 

Räknat i antal har båtstölderna minskat successivt i hela Sverige under 2000-talet, men i år verkar en motsatt trend råda. Hittills i år har 1.478 båtstölder rapporterats, under 2008 anmäldes totalt 2.356 stölder. Och den allra största stöldvågen brukar komma tidigt på hösten.

 

”I år ser vi att det börjar plana ut eller kanske till och med öka. De stora stöldvågorna kommer när folk lägger båtarna i sjön på våren och på hösten när de ligger kvar men inte används så mycket. Under sommaren är det oftast lite lugnare”, säger Göran Juninger, som utreder båtstölder på Larmtjänst.

 

Den båttyp som stjäls mest är styrpulpetbåtar, och de flesta stjäls från hamnar med dålig bevakning.