Hej Medlemmar !

 

Detta är en kallelse till gemensam arbetsdag i båthamnen då alla som kan, skall ställa upp och hjälpa till.

 

Efter vintern ser vi nu fram emot en härlig båtsommar. Vi måste dock utföra vissa gemensamma arbeten i vår hamnanläggning i Åhlbyn.

 

Vi samlas lördag den 7 maj, kl. 09.00 och räknar med att hålla på till c:a kl.13.00.

Vi kommer bl.a. att städa av hamnområdet. Elda upp ris, gammalt gräs och kvistar. Göra justerings- samt reparationsarbeten på pir och bryggor. Olja in bryggor-, gäst- och sjösättningsbryggan samt altan till klubbstugan.

 

Tag med röjsåg, spade, kratta, spett, hammare el. dyl. som kan behövas för arbetena samt

stövlar på fötterna och varma oömma kläder.

 

Obs! Vid förhinder att närvara , meddela någon av de bryggansvariga så kan ni komma överens om någon annan dag med andra sysslor.