Från FK den 14 maj 2008

Enligt Näringslivskontorets beräkningar skulle det kosta tre miljoner kronor att göra en ny väg till Åhlbybadet och båthamnen i Insjön i och med att containerterminalen bygger ut.

Efter uträkningen har dock markägare sagt nej till planerna, varför den planerade investeringen skjuts fram ett år.