Välkommen till Insjöns båtklubb!

Klubben bildades 20 juni 1967 av några Insjöbor med intresse för båtsport och allmänt båtliv. Från början bestod klubben av 3 st. olika sektioner. Seglings-, vattenskids- och allmänna sektionen. Seglingssektionen blev ingen verksam sektion, medans vattenskid-sektionen var flitigt verksam fram tills början av 80-talet. Idag finns enbart den allmänna sektionen vilket under alla år varit den mest aktiva.

Medlemsantalet bestod från start tills början av 70-talet av c:a 25st. medlemmar för att sedan öka år för år till ca 90 medlemmar.

Arkiv